Quy trình hỗ trợ khách hàng

Trao đổi thông tin

Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng về bài viết, từ khóa và thông tin website

Thanh toán

Gửi báo giá , hợp đồng và chốt phương án, tiến hành thanh toán trước khi triển khai

Triển khai viết bài​

Lên dàn ý và tiến hành viết bài content chuẩn SEO. Và thông tin với khách hàng

Bàn giao công việc

Bàn giao bài viết cho khách hàng theo đúng tiến độ đã thống nhất trước đó

Thông tin chuyển khoản

1. TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

Chủ tài khoản: Nguyễn Thuyên

Số tài khoản: 0511000457084

Chi nhánh: Quận 5 – Hồ Chí Minh

2. TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

Chủ tài khoản: CT ATP MEDIA

Số tài khoản: 1014401449

Chi nhánh: Hồ Chí Minh

0372998896

THÔNG TIN ĐĂNG KÍ